top of page
supporti-ndaj-klientit

SUPORTI TEKNIK

1.  HYRJA LNB:                                

2. DALJA E LINJËS:                       

3. HYRJA E ANTENËS:                 

4. DALJA HDMI:                            

5. ETHERNET;                               

6. HYRJA USB:                              

7. DALJA SCART:                          

8. DALJA E AUDIOS OPTIKE:           

 

KABLLOJA ELEKTRIKE:

Për të lidhur kabllot e antenës satelitore

Fisha e daljes së linjës

Hyrja e kabllos së antenës

Për tu lidhur me televizor që mbështet HDMI

Lidhja LAN

Lidhni pajisjet USB

Lidhja SCART e televizorit

Dalja e audio optike dixhitale

PROCEDURA E INSTALIMIT

TELEKOMANDA

bottom of page