© 2019 Tring Europë - Platformë televizive    I   Të gjitha të drejtat e rezervuara    I   Zhvilluar dhe dizajnuar nga Blerim Gajtani

KANALET E PLATFORMES TRING

KANALET TRING SATELITOR

KINEMA

LAJME

SERIALE

FËMIJË 

Gjeneraliste

HD

HD

  HD

SPORT

DOKUMENTAR

LIFESTYLE

MUZIKË 

ADULT +18

HD

+ KANALET PREMIUM 

HD

HD

ALSAT

HD

TV 7

HD

Artkino 1

Artkino 2

HD

Artkino 3

HD

TV Dukagjini